Zelfredzaamheidsmatrix

Heb je een inkomen? Hoe gaat het op je werk? Of op je opleiding?
Hoe voel je je? Welke vrienden heb je?
Wat vind je leuk om te doen als je vrij hebt?

Dit zijn vragen van de Zelfredzaamheidsmatrix.
Dat is een soort vragenlijst voor mensen die ondersteuning krijgen.
Je vult hem in om te kijken hoe je jezelf redt. 
Op verschillende leefgebieden. Zoals wonen. Of werk.

Frion werkt met deze Zelfredzaamheidsmatrix.
Als je ondersteuning krijgt, vul je die lijst samen met een begeleider in. 
Bij de intake bijvoorbeeld. En na een tijdje weer. 
Met deze vragenlijst kun je zien of je vooruit gaat.